Artikels

Subscribe

Omsendbrief 34/2020

Administratief
October 01, 2020

Die week het sonder voorval verloop en daar word fluks gewerk. Ons graad 12 se rekordeksamen verloop vlot en ons asseserings vir ander grade op Saterdae is op datum. Dankie vir almal se samewerking en opoffering om ons kinders se akademiese jaar te red. Ons skoolbywoning vir hierdie week was 99,7% vir graad 12, 84% vir graad 11, 91% vir graad 10, 82% vir graad 9 en 88% vir graad 8.


Lees meer

Omsendbrief 33/2020

Administratief
September 25, 2020

Die week het sonder voorval verloop en daar word fluks gewerk. Ons graad 12 se rekordeksamen verloop vlot en ons asseserings vir ander grade op Saterdae is op datum. Dankie vir almal se samewerking en opoffering om ons kinders se akademiese jaar te red.


Lees meer

Omsendbrief 32/2020

Administratief
September 17, 2020

Dit is met leedwese dat ons kennis gekry het van die afsterwe van een van ons ouers, Mnr. Manie Swart. Ons dra sy gesin op in ons gebede.


Lees meer

Omsendbrief 31/2020

Administratief
September 10, 2020

Die week het sonder voorval verloop en daar word fluks gewerk. Ons skoolbywoning vir hierdie week was 87% vir graad 12, 93% vir graad 11, 90% vir graad 10, 92% vir graad 9 en 93% vir graad 8.


Lees meer

Omsendbrief 30/2020

Administratief
September 03, 2020

Ons skoolbywoning vir hierdie week was 88% vir graad 12, 92% vir graad 11, 92% vir graad 10, 89% vir graad 9 en 94% vir graad 8. Ons skoolbesoek is goed, met graad 8 wie se skoolbesoek ook al hoe beter raak.


Lees meer

Omsendbrief 29/2020

Administratief
August 27, 2020

Ons skoolbywoning vir hierdie week was 95% vir graad 12, 90% vir graad 11, 88% vir graad 10, 89% vir graad 9 en 90% vir graad 8. Ons skoolbesoek is goed, met graad 8 en 9 wie se skoolbesoek ook mooi verbeter het.


Lees meer

Omsendbrief 28/2020

Administratief
August 20, 2020

Baie welkom terug aan ons graad 8 en 9 leerders wat hierdie week weer terug is by die skool, dit is lekker om te rapporteer dat al ons grade nou weer terug is by die skool. Die week het sonder voorval verloop en daar word fluks gewerk.


Lees meer

Omsendbrief 27/2020

Administratief
August 13, 2020

Na bestudering van die nuutste regulasies uitgevaardig deur die minister op 2 Augustus, bestudering van advies uitgereik deur FEDSAS en SAOU, asook die inagneming van die beste belang van ons leerders is daar in samewerking met die Beheerliggaam van H/S Pretoria-Noord besluit om ons heropening vir kwartaal 3 asvolg aan te pak


Lees meer

Omsendbrief 26/2020

Administratief
August 04, 2020

Na bestudering van die nuutste regulasies uitgevaardig deur die minister op 2 Augustus, bestudering van advies uitgereik deur FEDSAS en SAOU, asook die inagneming van die beste belang van ons leerders is daar in samewerking met die Beheerliggaam van H/S Pretoria-Noord besluit om ons heropening vir kwartaal 3 asvolg aan te pak...


Lees meer

PN-raadverkiesing 2020 - Datums Hersien

Administratief
July 30, 2020

Datums vir PN-Leierraad verkiesing 2020(Hersien)


Lees meer