Artikels

Subscribe

Omsendbrief 28/2020

Administratief
August 20, 2020

Baie welkom terug aan ons graad 8 en 9 leerders wat hierdie week weer terug is by die skool, dit is lekker om te rapporteer dat al ons grade nou weer terug is by die skool. Die week het sonder voorval verloop en daar word fluks gewerk.


Lees meer

Omsendbrief 27/2020

Administratief
August 13, 2020

Na bestudering van die nuutste regulasies uitgevaardig deur die minister op 2 Augustus, bestudering van advies uitgereik deur FEDSAS en SAOU, asook die inagneming van die beste belang van ons leerders is daar in samewerking met die Beheerliggaam van H/S Pretoria-Noord besluit om ons heropening vir kwartaal 3 asvolg aan te pak


Lees meer

Omsendbrief 26/2020

Administratief
August 04, 2020

Na bestudering van die nuutste regulasies uitgevaardig deur die minister op 2 Augustus, bestudering van advies uitgereik deur FEDSAS en SAOU, asook die inagneming van die beste belang van ons leerders is daar in samewerking met die Beheerliggaam van H/S Pretoria-Noord besluit om ons heropening vir kwartaal 3 asvolg aan te pak...


Lees meer

PN-raadverkiesing 2020 - Datums Hersien

Administratief
July 30, 2020

Datums vir PN-Leierraad verkiesing 2020(Hersien)


Lees meer

Sportverslag Julie 2020

Administratief
July 29, 2020

PNHS-Sport bou voort ten spyte van Covid-19


Lees meer

Omsendbrief 25/2020

Administratief
July 27, 2020

Neem asseblief kennis dat die toetse geskeduleer vir Saterdag, 1 Augustus 2020, wel nog voortgaan. Dit is graad 11 Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid 08H00 – 09H15. Dan sessie 2 graad 10 Engels 09H30 – 09H40. Dit sal al ons assesering vir die Tweede Kwartaal afsluit en verseker dat ons kinders presies op datum is, wanneer hulle vir kwartaal 3 terugkeer op 24 Augustus 2020.


Lees meer

Omsendbrief 24/2020

Administratief
July 24, 2020

Na aanleiding van die afkondiging van die president gisteraand en die meegaande mediaverklaring van die Departement van Basiese Onderwys wat sekerlik weereens groot onsekerheid onder die skoolgemeenskap skep net die volgende kommentaar. Ek glo daar is twee hoofpole wat die regering dryf. Eerstens die belangrikheid van skole in terme van die land se ekonomie en tweedens die lewensgevaarlike COVID 19 virus.


Lees meer

Omsendbrief 23/2020

Administratief
July 16, 2020

Ons kan terug rapporteer dat ons graad 12 leerders se week 6 en graad 11 se week 3 en graad 10 se week 2 en graad 9 se week 1 terug by die skool sonder voorval verloop het en daar word fluks gewerk. Dankie vir ons leerders seuitstekende gedrag. Graad 9 se JAT-toetse vir vakkeuses is ook hierdie week afgehandel, leerders wat weens isolasie of siekte die toetsings gemis het sal in Augustus weer ‘n geleentheid gebied word om te skryf. Ons skoolbywoning vir hierdie week was 88% vir graad 12, 90% vir graad 11, 86% vir graad 10 en 90% vir graad 9.


Lees meer

Omsendbrief 22/2020

Administratief
July 09, 2020

Ons kan terug rapporteer dat ons graad 12 leerders se week 5 en graad 11 se week 2 en graad 10 se week 1 terug by die skool sonder voorval verloop het en daar word fluks gewerk. Ons skoolbywoning vir die hierdie week was 92% vir graad 12, 88% vir graad 11 en 90% vir graad 10.


Lees meer

Datums vir PN-Leierraad verkiesing 2020

Administratief
July 08, 2020

Datums vir PN-Leierraad verkiesing


Lees meer