Artikels

Subscribe

Omsendbrief 21/2020

Administratief
July 02, 2020

Ons kan terug rapporteer dat ons graad 12 leerders se week vier en graad 11 se week 1 terug by die skool sonder voorval verloop het en daar word fluks gewerk. Ons skoolbywoning vir die hierdie week was 92% vir graad 12 en 87% vir graad 11.


Lees meer

Omsendbrief 20/2020

Administratief
June 25, 2020

Na die uitreiking van nuwe regulasies in gazette 43464 van 23 Junie 2020 het ons uiteindelik goedkeuring van die Hoof van die Gauteng Onderwys Departement om ons skool vroeër te heropen vir ons ander grade. Ons is baie dankbaar hiervoor en glo dit is in die beste belang van ons leerders.


Lees meer

Omsendbrief 19/2020

Administratief
June 19, 2020

Ons kan terug rapporteer dat ons graad 12 leerders se week twee terug by die skool sonder voorval verloop het. Ons skoolbywoning vir die hierdie week was 94%. Ons het ongelukkig nog geen antwoord ontvang op ons aansoek by die Hoof van die Onderwys Departement om ons ander grade vroeër in te fasseer by H/S Pretoria-Noord nie. Ons sal u in kennis stel sodra ons ‘n antwoord ontvang. Hou asseblief die omsendskrywes en SMS-boodskappe in hierdie verband fyn dop.


Lees meer

Omsendbrief 18/2020

Administratief
June 15, 2020

Ons kan terug rapporteer dat ons graad 12 leerders se week een terug by die skool baie suksesvol verloop het. Ons skoolbywoning vir die eerste week was bykans 100%, die personeel rapporteer dat daar fluks gewerk word en vordering uitstekend is en ons is vol vertroue dat ons die sillabus sal kan voltooi en ons graad 12’s gereed sal wees vir die rekord- en eindeksamens.


Lees meer

Omsendbrief 17/2020

Administratief
June 05, 2020

Geagte ouers dit is vir ons aangenaam om te rapporteer dat ons skool geinspekteer is op 4 Junie 2020 deur ons distrik asook op nasionale vlak deur die Departement van Basiese Onderwys en veilig verklaar is.


Lees meer

Omsendbrief 16/2020

Administratief
June 01, 2020

Ons vra om verskoning vir die Babelse verwarring wat Sondagaand geheers het as gevolg van die Minister van Onderwys se uitstel van haar terugvoering oor heropening van skole op nasionale televisie, asook die uitreiking van die mediaverklaring deur die Raad van Onderwys Ministers dat skole eers op 8 Junie 2020 vir graad 12 leerders sal heropen.


Lees meer

Omsendbrief 15/2020

Administratief
May 29, 2020

Dit is reeds 'n geruime tyd wat verloop het sedert my laaste kommunikasie, maar as u die teenstrydige berigte en kommunikasies in die pers dopgehou het oor die afgelope tyd, sal u verstaan dat dit bitter moeilik was om enige sinvolle inligting verder aan u te kommunikeer.


Lees meer

Covid gids vir ouers

Administratief
May 28, 2020

Die COVID-19-regulasies bepaal dat die dra van ’n masker verpligtend is as ’n persoon die huis verlaat. Die dra van maskers sal ook verpligtend wees by die skool. Die dra van ’n masker is vir baie mense ongemaklik en ouers word aangemoedig dat die dra van ’n masker by die huis geoefen moet word.


Lees meer

Omsendbrief 14/2020

Administratief
May 01, 2020

Na aanleiding van die beweeg na vlak 4 inperking soos aangekondig deur die president en gisteraand se perskonferensie deur die Minister van Basiese Onderwys wil ons graag die volgende inligting met u bevestig


Lees meer

Spesiale brief aan Ouers/2020

Administratief
April 23, 2020

Daar bestaan tans baie onsekerheid binne die onderwyssektor. Ons weet nie wanneer die skole gaan heropen nie, ons weet nie hoe verlore tyd ingehaal gaan word nie, ons weet nie wat die datums van die volgende kwartale gaan wees nie, ens. Ons weet wel dat die res van 2020 ʼn ontwrigte skooljaar gaan wees, ouers en besighede geldelike verliese gaan lei en bes moontlik gaan sukkel om skool- gelde te kan betaal.


Lees meer