Interne vasvra

Interne vasvra

PNHS se leerders kry reg deur die jaar die geleentheid om aan verskeie interne vasvra kompetisies deel te neem.


INTERSKOLE VASVRAKOMPETISIE

Vanjaar het ons skool die eerste keer aan die Pretoria Interskole Vasvrakompetisie deelgeneem. Dit is ‘n kompetisie wat deur die Rotariër Klub aangebied word. Dit het plaasgevind in die hoofsaal van Christian Brothers College in Silverton. Die span wat deelgeneem het en hul goed van hul taak gekwyt het, was: Jesse Jansen v Nieuwenhuizen, Lisa Kruger, James Pretorius en Arthur Simon. Almal graad 12-leerlinge.


Terug