Akademie

Eksamenafbakening

Die nuutste eksamenafbakening vir elke graad en per vak word vroegtydig voor die Junie en November eksamen opgelaai. Hou gerus hierdie spasie dop om betyds skouer aan die wiel te sit vir die komende eksamen.

Lees meer

Eksamen Rooster

Eksamen rooster 2019

Lees meer

Gasvryheidstudies

Gasvryheidstudies is ‘n opwindende studierigting en van die weinige rigtings waar ‘n leerder vanuit die skool in ‘n beroep kan instap.

Lees meer

Olimpiades

By H/S Pretoria-Noord presteer ons nie net in die klaskamer nie, maar ook in Olimpiades. Ons neem jaarliks deel aan beide die Junior en Senior Afrikaanse Olimpaide sowel as die Lewenswetenskap en Wiskunde Olimpaides.

Lees meer

Toerisme

Die Geesdeswetenskappe departement van Hoërskool Pretoria-Noord bied onderrig vir leerders op ‘n baie besonderse vlak. Leerders word die geleentheid gebied om die werk wat behandel word, nie net in hulle handboekke te sien nie, maar om die ware Jacob te kan beleef.

Lees meer

Vraestelle

Vraestelle vir 2019

Lees meer

Werksopdragte

Werksopdragte vir 2020


Kontakbesonderhede van Personeel:

Kontakbesonderhede:


Kontrolelys van werk gedoen tot 30 April 2020:

Kontrolelys:


Opsommings:

Opsommings:


Graad 8:

Afrikaans:

Geskiedenis:

NW:

Wiskunde:

Geografie:

Kuns:

Besigheidstudies:

Rekeningkunde:


Graad 9:

NW:

Wiskunde:

Geografie:

Kuns:

FW:

Besigheidstudies:

Geskiedenis:

LW:

Eng:


Graad 10:

PAT 2:

Engels:

Toerisme:

Wiskunde:

Kuns:

WG:

Besigheidstudies:

Geskiedenis:


Graad 11:

PAT 2:

Toerisme:

Besigheidstudies:

Kuns:

Engels:

Geskiedenis:


Graad 12:

Wiskunde:

PAT 2:

Hersieningsaktiwiteite:

Toerisme:

Engels:

WG:

Kuns:

Geskiedenis:

Besigheidstudies:

LO:


Graad 10 - 12:

Vakansieprogram:

Afrikaans:

IT en RRT:

-->

Lees meer

Wetenskappe

Wetenskap is 'n vakgebied wat die algemene waarhede of die werking van algemene wette dek, soos verkry en getoets deur wetenskaplike metodes. Die vakgebied bemoei homself met die fisiese wêreld en sy verskynsels.

Lees meer

Terug na informasie